Výsledky pretekov organizovaných LK Varín v spolupráci s inými klubmi, rok 2012:Kompletné výsledky Zimnej ligy 2013/2014 - finálne kolo nájdete TU.Výsledky Zimnej ligy 2012:
hodnotené sú výsledky zo 4 najlepších kôl.


        1.k 2.k 3.k 4.k 5.k  6.k FINÁLE spolu  
Čubová Sára ženy minis TRRB 30 30 30 30 - 27 30 120  
Pálkova Vendula ženy minis TRRB - 27 - - - 30 - 57  
Lipoldová Sára ženy minis TRRB - 21 - - - 24 - 45  
Kubicz Agnieszka ženy minis TRRB - - - - 30 - - 30  
Chodkovská Kasia ženy minis TRRB          - 24 - - - - - 24  
        
Hlinik Šimon muži minis TRRB 27           - 30 30 - 18 27 114  
Návratil Václav  muži minis TRRB 30 24 - - -   30 84  
Horák Adam muži minis TRRB - 27 - - - 30 - 57  
Bubela Nikolaj muži minis TRRB - 18 - - - 24 - 42  
Návratil Vojtech muži minis TRRB - 21 - - - 21 - 42  
Pálka Tomáš muži minis TRRB - 15 - - - 27 - 42  
Machaka Nikolas muži minis TRRB - 30 - - - - - 30  
Balvan Patrik muži minis TRRB 24           - - - - - - 24  
Plšek Vojtech muži minis TRRB - - - - - 15 - 15  
Brezík Dušan muži minis TRRB - 12 - - - - - 12  
Horák Šimon muži minis TRRB - - - - - 12 - 12  
Horák Matyas muži minis TRRB - - - - - 9 - 9  
Solař Radek muži minis TRRB - 9 - - - - - 9  
Plšek Václav muži minis TRRB - - - - - 6 - 6  
Adame Šimon muži minis TRRB - 6 - - - - - 6  
Adame Adam muži minis TRRB - 3 - - - - - 3  
   
Navrátilova Eliška ženy deti TRRB           - 30          -            - - 30 - 60  
         
Mesaroš Juliús muži deti TRRB - 21 - - - 27 - 48  
Procházka Štepán muži deti TRRB - 18 - - - 30 - 48  
Chrastina Samuel muži deti TRRB - 30 - - - - - 30  
Šustál Jiři muži deti TRRB - 27 - - - - - 27  
Bílek Michal muži deti TRRB - 24 - - - - - 24  
   
Brasová Iveta ženy   TRRB 30 - - 27 27 30 15 114  
Čížová Lucia ženy    TRRB - 30 - - 30 27 21 108  
Návratilova Radka ženy    TRRB 24 27 21 27 - - 24 102  
Darász Mária ženy    TRRB 27 - 24 30 - - - 81  
Gřundelová Petra ženy    TRRB - 24 - - - 24 27 75  
Binderová Tatiana  ženy    TRRB - - 30 - - - 30 60  
Kollarová Barborka ženy    TRRB - 18 27 - - - - 45  
Horáková Lucia ženy    TRRB - 3          - - - 21 - 24  
Lopatniková Alica ženy    TRRB - 21          - - - - - 21  
Holubová Lenica ženy    TRRB - 15          - - - - - 15  
Vlasáta Lucia ženy    TRRB - 12          - - - - - 12  
Tóthová Katarina ženy    TRRB - 9          - - - - - 9  
Blaz Magda ženy    TRRB - 6          - - - - - 6  
   
Jarina Andrej muži   TRRB 30 27 21 27 - 27 24 111  
Habrun Miroslav muži   TRRB - - 27 24 - 21 27 99  
Čuba Ludek muži   TRRB 24 24 24 6 - 0 0 78  
Majerčík Eugen muži   TRRB - - - - 24 24 21 69  
Hornák Peter muži   TRRB - - - - 27 30 3 60  
Drabina Marcel muži   TRRB - 30 -  - - - 30 60  
Dowhyluk Rafael muži   TRRB 27 - - - 30 - - 57  
Rérko Pavel muži   TRRB - 9 12 15 - 18 0 54  
Marcinka Miroslav  muži   TRRB - - 30 - - - 15 45  
Magyaricz Pavol muži   TRRB - - 18 12 - - 6 36  
Binder Dušan muži   TRRB -  -   15 - - - 18 33  
Hanes Roman muži   TRRB - - 9 21 - - - 30  
Málek Ľubomír muži   TRRB - - - 30 - - - 30  
Paškuliak Robert muži   TRRB - 21 6 - - - - 27  
Krajča Pavel muži   TRRB - 15 - - - 9 - 24  
Briatka Michal muži   TRRB - 6 3 - - 15 0 24  
Kondicz Jaroslav muži   TRRB 21 - - - - - - 21  
Kudela Daniel muži   TRRB - - - 18 - - - 18  
Rýšavý Tomáš muži   TRRB - 18 - - - - - 18  
Kubicz Michal muži   TRRB - - - - 18 - - 18  
Habrun Jaroslav muži   TRRB - - - 3 - 12 0 15  
Chodkowski Artur muži   TRRB - 12 - - - - - 12  
Pašek Marián muži   TRRB - - - 9 -   - 9  
Bubela Róbert muži   TRRB - - - - - 6 - 6  
Čiž Juraj muži   TRRB - - - - - 3 - 3  
Lipold Tomáš muži   TRRB - 3 - - - - - 3  
         
Braso Pavol muži veterán TRRB 30 27 30 30 30 30 21 120  
Piroha Ladislav muži veterán TRRB 27 - 24 24 27 24 15 102  
Stanga Miroslav muži veterán TRRB - - 27 27 - - 27 81  
Gřundel Miroslav muži veterán TRRB - - - - - 30 30 60  
Hirjak Peter muži veterán TRRB - 24 - - - - 24 48  
Jaroš Jozef  muži veterán TRRB - - 21   - - 18 39  
 Bartoš Zdenek muži veterán TRRB - 30 - - - - - 30  
Vrba Petr muži veterán TRRB - 21 - - - - - 21  
Vnučko Ján muži veterán TRRB - - - 21 - - - 21  
       
Darázs ladislav muži   PBHB 30    - 30 30 - - 27 117  
Rys Ján muži   PBHB - - 24 27 27 - 30 108  
Ďugel Jozef muži   PBHB 27 30 - - 18 30   105  
Dovrtel Luboš muži   PBHB - - 27 24 21 - 24 96  
Juris Ľuboš muži   PBHB - 24 21 18 0 27 12 90  
Skácel Róbert muži   PBHB 24 27 15 - 0 - 15 81  
Martinek Peter muži   PBHB - - 18 21 - - 6 45  
Wachowicz Arkadiusz muži   PBHB - - - - 30 - - 30  
Múčka Jaroslav muži   PBHB - - - - 3 24 3 30  
Gonet Piotr muži   PBHB - - - - 24 - - 24  
Kostrzewski Grzegorz muži   PBHB - - - - 15 - - 15  
Zlochowski Pawel muži   PBHB - - - - 12 - - 12  
Krawczyk Marcin muži   PBHB - - - - 9 - - 9  
Kazik Mariusz muži   PBHB - - - - 6 - - 6  
Czarnecki Krzystof muži   PBHB - - - - 3 - - 3  
Kazik Robert muži   PBHB - - - - 0 - - 0  
Miesczak Gregorz muži   PBHB - - - - 0 - - 0  
Osys Adam muži   PBHB - - - - 0 - - 0  
 
 Gorzalka Jaroslaw muži junior PBHB - - - - 30 - - 30  
 
Čelková Renáta  ženy   PBHB - 30 - 30 - 30   90  
Švecová Svetlana ženy   PBHB 30 - - - 27 - 27 84  
Kupcová Mirka ženy   PBHB - - - - - - 30 30  
Gonet Anna ženy   PBHB - - - - 30 -   30  
        
Cieslar Patryk muži deti OL - - - - 30 -   30  
 
Zicho Štefan ml. muži  kadet OL 30 30 - - 30 -   90  
        
Brezík Daniel muźi deti BB - 30 - - - -   30  
   
Doležalová Lenka ženy   BB - 30 - - - -   30  
        
Drobný Dušan muži   BB - 30 - - - 30   60  
Papp Ján muži   BB - 27 30 - - -   57  
 
Školník Milan muži veterán BB - 27 30 30 30 30 30 120  
Lukáč Ladislav muži veterán BB - 24 - - - 27 - 51  
Doležal Jozef muži veterán BB - 30 - - - - - 30  
Kudela Ján muži veterán BB - - - 27 - - - 27  
 
 Gondro Arkadiusz muži   CB - - - - 30 -   30  
 
Baránek Marián muži   HU - - 27 30 - 27 18 84  
Mrlík Jiŕi ml. muži   HU - 30 - - - 30 - 60  
Čuba František muži   HU - 24 - - - 24 - 48  
Hromádko Marek muži   HU - - 30 - - - - 30  
Pietraszun Piotr muži   HU - - - - 30 - - 30  
Korejs Jaroslav muži   HU - - - - - - 30 30  
Luboš Veselý muži   HU - - - - - - 27 27  
Horníček Martin muži   HU - 27 - - - - - 27  
Zygarlicki Adam muži   HU - - - - 27 - - 27  
Kociolek Piotr muži   HU - - - - 27 - - 27  
Jurkiewicz Ireneusz muži   HU - - - - 27 - - 27  
Luboš Veselý muži   HU - - - - - - 24 24  
Bachór Bartosz muži   HU - - - - 24 - - 24  
Pindel Miroslaw muži   HU - - - - 21 - - 21  
Kozlowski Gabriel muži   HU - - - - 18 - - 18  
Czechulski Michal muži   HU - - - - 15 - - 15  
Gierlach Tadeusz muži   HU - - - - 12 - - 12  
 
Urminský Ján muži  veterán HU - - 30 30 - 30 30 120  
Cynkiewicz Adam muži veterán HU 30 - - - 24 - - 54  
Martinka Juraj muži  veterán HU - 30 - - - - - 30  
 Kalisiak Stanislaw muži veterán HU - -  - - 30 - - 30  
Korytko Marek muži veterán HU - - - - 27 - - 27  
 
Holub Jaroslav muži   CU - 30 - - - 30 - 60  
Mrlík Jiři st. muži   CU - 27 - - - 27 - 54  
Gabryelskí Przemyslaw muži   CU - - - - 30 - - 30  
Staniewicz Robert muži   CU - - - - 30 - - 30  
Gondro Lukasz muži   CU - - - - 27 - - 27  
 
Konopka-Jarmolinska Halina ženy   CU 30 - - - - - - 30  
Weglinska Agnieszka ženy   CU - - - - 30 - - 30  
Brola Agnieszka ženy   CU - - - - 27 - - 27  
 
Andrzejewski Szymon muži deti CU - - - - 30 - - 30  
 
Malošík Jaroslav muži veterán CU - 30 - - - - - 30  
   
Pobijak Marek muži minis TRLB 27 - 30 30 24 27 27 114  
Baláž Samuel muži minis TRLB 24 27 - - - 30 - 81  
Pobijak Daniel muži minis TRLB - - - 27 - 24 24 75  
Skácel Jakub muži minis TRLB 30 30 - - - - - 60  
Zicho Adam muži minis TRLB - - - 30 - - - 30  
Sobik Bartosz muži minis TRLB - - - - 30 - - 30  
Czarnecki Maciej muži minis TRLB - - - - 27 - - 27  
      
Čubová Barbora ženy minis TRLB - 30 27 - - 30 30 117  
Kotianová Lenka ženy minis TRLB - - - 30 - - - 30  
Návratilová Ema ženy minis TRLB - 27 - - - - - 27  
     
Skácel Juraj muži deti TRLB 24 30 30 - 30 - 24 114  
Kopal Jakub muži deti TRLB 27 - - - - - 30 57  
Šutý Matej muži deti TRLB 30 - - - - - 27 57  
    
Olšovský Radoslav muži kadet TRLB - 27 - - 30 - 30 87  
Cáder Frederik muži kadet TRLB - 30 - - 27 - 27 84  
Cibulka Matej muži kadet TRLB 30 - - - - -   30  
Novotny Andrej muži kadet TRLB - 24 - - - -   24  
       
Žák Timotej muži junior TRLB - - 24 30 30 30 30 120  
Skupeň Jakub muži junior TRLB - - 27 27 - 27 27 108  
Ďugel Pavol muži junior TRLB - - 30 24 27 - 24 105  
Králik Boris muži junior TRLB - - - - - 24 - 24  
 
Bisoková Kazimiera ženy   TRLB - 30 30 30 30 - 30 120  
Balážová Michaela ženy   TRLB 30 27 - - - - - 57  
Kitterová Maruška ženy   TRLB - - 27 27 - - - 54  
Twardowská  Emilia ženy   TRLB - - - - 27 - - 27  
       
Bernát Peter  muži veterán TRLB - - - 30 - - 30 60  
Donoval Pavel muži veterán TRLB - - - - - - 27 27  
Miroslav WILIGER muži veterán TRLB - - - 30 - - 30 24  
       
Pierkaczyk Judwiga ženy veter. TRLB 30 - - - 30 - - 60  
Magyaricz Hanka ženy veter. TRLB - - 30 - - - - 30  
       
Bisok Adam muži   TRLB 30 30 30 27 30 - 30 120  
Novák Ján muži   TRLB 27 27 27 30 - 30 - 114  
Grác štefan muži   TRLB 18 15 21 21 15 24 18 84  
Zicho Štefan st. muži   TRLB - 18 15 18 21 - - 72  
Gurin Jaroslav muži   TRLB - 21 18 - - 21 9 69  
Hlásnik Pavol muži   TRLB 21 12 - - 9 18 3 63  
Kabatiar Lubomir muži   TRLB - - 24 15 - - 21 60  
Pobijak Miroslav muži   TRLB - - - 6 6 27 6 45  
Patka Jozef muži   TRLB    - 24 6 - - - 12 42  
Hromník Stanislav muži   TRLB     9 12 - - 21 42  
Sadecký Igor muži   TRLB - - 12 24 - - - 36  
Štefka Michal muži   TRLB - - 3 9 - - 15 27  
Bisok Andrej muži   TRLB 24 - - - - - - 24  
Stempski Rafael muži   TRLB - - - - 24 - - 24  
Kiser Piotr muži   TRLB - - - - 18 - - 18  
Návratil Vít muži   TRLB 15 - - - - - - 15  
Grzybowsky Pavel muži   TRLB 12 - - - - - - 12  
Mieszczak Marcin muži   TRLB - - - - 3 - - 3  1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo
 6.kolo
FINÁLE
spolu P
Čubová Sára ženy minis TRRB 30 30 30 30 -
27

120 1
Pálkova Vendula ženy
minis
TRRB
-
27
-
-
-
30

57
2
Lipoldová Sára ženy
minis
TRRB
-
21
-
-
-
24

45
3
Kubicz Agnieszka
ženy
minis
TRRB
-
-
-
-
30
-

30

Chodkovská Kasia ženy minis TRRB          - 24 -
-
-
-

24
     

Hlinik Šimon muži minis TRRB 27           - 30 30 -
18

105 1
Horák Adam muži
minis
TRRB
-
27
-
-
-
30

57
2
Návratil Václav  muži minis TRRB 30 24 -
-
-


54 3
Bubela Nikolaj
muži
minis
TRRB
-
18
-
-
-
24

42

Návratil Vojtech muži minis TRRB -
21
-
-
-
21

42

Pálka Tomáš muži minis TRRB -
15
-
-
-
27

42

Machaka Nikolas muži minis TRRB - 30 -
-
-
-

30
Balvan Patrik muži minis TRRB 24           - -
-
-
-

24
Plšek Vojtech
muži minis TRRB -
-
-
-
-
15

15
Brezík Dušan muži minis TRRB -
12 -
-
-
-

12
Horák Šimon
muži minis TRRB -
-
-
-
-
12

12
Horák Matyas
muži minis TRRB -
-
-
-
-
9

9
Solař Radek muži minis TRRB -
9 -
-
-
-

9
Plšek Václav
muži minis TRRB -
-
-
-
-
6

6

Adame Šimon muži minis TRRB -
6 -
-
-
-

6
Adame Adam muži minis TRRB -
3 -
-
-
-

3


Navrátilova Eliška ženy deti TRRB           - 30          -            - -
30

60 1
       

Mesaroš Juliús muži
deti
TRRB
-
21
-
-
-
27

48
1
Procházka Štepán muži deti TRRB -
18 -
-
-
30

48 2
Chrastina Samuel muži deti TRRB -
30 -
-
-
-

30 3
Šustál Jiři muži deti TRRB -
27 -
-
-
-

27
Bílek Michal muži deti TRRB -
24 -
-
-
-

24


Brasová Iveta
ženy

TRRB
30
-
-
27
27
30

114
1
Návratilova Radka ženy    TRRB 24 27 21 27 -
-

99 2
Čížová Lucia ženy    TRRB - 30 -
-
30
27

87 3
Darász Mária ženy    TRRB 27 -
24 30 -
-

81
Gřundelová Petra ženy    TRRB -
24 -
-
-
24

48
Kollarová Barborka
ženy    TRRB -
18 27 -
-
-

45
Binderová Tatiana  ženy    TRRB -
-
30 -
-
-

30
Horáková Lucia ženy    TRRB -
3          - -
-
21

24
Lopatniková Alica ženy    TRRB -
21          - -
-
-

21
Holubová Lenica ženy    TRRB -
15          - -
-
-

15
Vlasáta Lucia ženy    TRRB -
12          - -
-
-

12
Tóthová Katarina ženy    TRRB -
9          - -
-
-

9
Blaz Magda ženy    TRRB -
6          - -
-
-

6


Jarina Andrej muži   TRRB 30 27 21 27 -
27

111 1
Čuba Ludek muži   TRRB 24 24 24 6 -
0

78 2
Habrun Miroslav muži   TRRB -
-
27 24 -
21

72 3
Dowhyluk Rafael muži

TRRB
27
-
-
-
30
-

57

Hornák Peter
muži

TRRB
-
-
-
-
27
30

57

Rérko Pavel muži   TRRB -
9 12 15 -
18

54
Majerčík Eugen
muži

TRRB
-
-
-
-
24
24

48

Magyaricz Pavol muži   TRRB -
-
18 12 -
-

30
Hanes Roman muži   TRRB -
-
9 21 -
-

30
Marcinka Miroslav  muži   TRRB -
-
30 - -
-

30
Málek Ľubomír muži   TRRB -
-
-
30 -
-

30
Drabina Marcel muži   TRRB -
30 -
 - -
-

30
Paškuliak Robert muži   TRRB -
21 6 - -
-

27
Krajča Pavel muži   TRRB -
15 -
-
-
9

24

Briatka Michal muži   TRRB -
6 3 -
-
15

24
Kondicz Jaroslav muži   TRRB 21 - - - -
-

21
Kudela Daniel muži   TRRB -
-
-
18 -
-

18
Rýšavý Tomáš muži   TRRB -
18 -
-
-
-

18
Kubicz Michal
muži

TRRB
-
-
-
-
18
-

18

Binder Dušan muži   TRRB -
 -   15 -
-
-

15
Habrun Jaroslav muži   TRRB -
-
-
3 -
12

15
Chodkowski Artur muži   TRRB -
12 -
-
-
-

12
Pašek Marián muži   TRRB -
-
-
9 -


9
Bubela Róbert
muži

TRRB
-
-
-
-
-
6

6

Čiž Juraj
muži

TRRB
-
-
-
-
-
3

3

Lipold Tomáš muži   TRRB -
3 -
-
-
-

3
       

Braso Pavol muži veterán TRRB 30 27 30 30 30
30

120 1
Piroha Ladislav muži veterán TRRB 27 -
24 24 27
24

102 2
Stanga Miroslav muži veterán TRRB -
-
27 27 -
-

54 3
 Bartoš Zdenek muži veterán TRRB -
30 -
-
-
-

30
Gřundel Miroslav
muži
veterán
TRRB
-
-
-
-
-
30

30

Hirjak Peter muži veterán TRRB -
24 -
-
-
-

24
Vrba Petr muži veterán TRRB -
21 -
-
-
-

21
Jaroš Jozef  muži veterán TRRB -
-
21
-
-

21
Vnučko Ján muži veterán TRRB -
-
-
21 -
-

21
       
Ďugel Jozef muži   PBHB 27
30
-
-
18
30

105 1
Darázs ladislav muži   PBHB 30    -
30 30 -
-

90 2
Juris Ľuboš
muži   PBHB -
24
21 18
0
27

90 3
Rys Ján muži

PBHB
-
-
24
27
27
-

78

Dovrtel Luboš muži   PBHB -
-
27
24
21
-

72
Skácel Róbert
muži   PBHB 24 27
15
-
0
-

66
Martinek Peter muži   PBHB -
-
18
21
-
-

39
Wachowicz Arkadiusz
muži   PBHB -
-
-
-
30
-

30
Múčka Jaroslav
muži

PBHB
-
-
-
-
3
24

27

Gonet Piotr
muži
PBHB -
-
-
-
24
-

24

Kostrzewski Grzegorz
muži
PBHB -
-
-
-
15
-

15

Zlochowski Pawel
muži
PBHB -
-
-
-
12
-

12

Krawczyk Marcin
muži
PBHB -
-
-
-
9
-

9

Kazik Mariusz
muži
PBHB -
-
-
-
6
-

6

Czarnecki Krzystof
muži
PBHB -
-
-
-
3
-

3

Kazik Robert
muži
PBHB -
-
-
-
0
-

0

Miesczak Gregorz
muži
PBHB -
-
-
-
0
-

0

Osys Adam
muži
PBHB -
-
-
-
0
-

0


 Gorzalka Jaroslaw
muži
junior
PBHB
-
-
-
-
30
-

30


Čelková Renáta  ženy   PBHB -
30 -
30 -
30

90
Švecová Svetlana ženy   PBHB 30 -
-
-
27
-

57
Gonet Anna
ženy

PBHB
-
-
-
-
30
-

30

       
Cieslar Patryk
muži
deti
OL
-
-
-
-
30
-

30


Zicho Štefan ml. muži  kadet OL 30 30 -
-
30
-

90
       
Brezík Daniel muźi deti BB -
30 -
-
-
-

30
   
Doležalová Lenka ženy   BB -
30 -
-
-
-

30
       
Drobný Dušan muži   BB -
30 -
-
-
30

60
Papp Ján muži   BB -
27 30 -
-
-

57

Školník Milan muži veterán BB -
27 30 30 30
30

147
Lukáč Ladislav muži veterán BB -
24 -
-
-
27

51
Doležal Jozef muži veterán BB -
30 - -
-
-

30
Kudela Ján muži veterán BB -
-
-
27 -
-

27

 Gondro Arkadiusz
muži
  CB
-
-
-
-
30
-

30


Baránek Marián muži   HU
-
-
27 30 -
27

84
Mrlík Jiŕi ml. muži   HU -
30 -
-
-
30

60
Čuba František muži   HU -
24 -
-
-
24

48
Hromádko Marek muži   HU -
-
30 -
-
-

30
Pietraszun Piotr
muži

HU
-
-
-
-
30
-

30

Horníček Martin muži   HU -
27 -
-
-
-

27
Zygarlicki Adam
muži

HU
-
-
-
-
27
-

27

Kociolek Piotr
muži

HU
-
-
-
-
27
-

27

Jurkiewicz Ireneusz
muži

HU
-
-
-
-
27
-

27

Bachór Bartosz
muži

HU -
-
-
-
24
-

24

Pindel Miroslaw
muži
HU -
-
-
-
21
-

21

Kozlowski Gabriel
muži
HU -
-
-
-
18
-

18

Czechulski Michal
muži
HU -
-
-
-
15
-

15

Gierlach Tadeusz
muži
HU
-
-
-
-
12
-

12


Urminský Ján muži  veterán HU -
-
30 30 -
30

90
Cynkiewicz Adam muži veterán
HU 30 -
-
-
24
-

54
Martinka Juraj muži  veterán HU -
30 -
-
-
-

30
 Kalisiak Stanislaw
muži
veterán
HU
-
-
 - -
30
-

30

Korytko Marek
muži
veterán
HU
-
-
-
-
27
-

27


Holub Jaroslav muži   CU
-
30 -
-
-
30

60
Mrlík Jiři st.
muži   CU -
27 -
-
-
27

54
Gabryelskí Przemyslaw
muži

CU
-
-
-
-
30
-

30

Staniewicz Robert
muži

CU
-
-
-
-
30
-

30

Gondro Lukasz
muži

CU
-
-
-
-
27
-

27


Konopka-Jarmolinska Halina ženy   CU 30 -
-
-
-
-

30
Weglinska Agnieszka
ženy

CU
-
-
-
-
30
-

30

Brola Agnieszka
ženy

CU
-
-
-
-
27
-

27

 
Andrzejewski Szymon
muži
deti
CU
-
-
-
-
30
-

30


Malošík Jaroslav muži veterán Cu -
30 -
-
-
-

30
  
Pobijak Marek muži minis TRLB 27 -
30 30 24
27

114 1
Baláž Samuel muži minis TRLB 24 27 -
-
-
30

81 2
Skácel Jakub muži minis TRLB 30 30 -
-
-
-

60 3
Pobijak Daniel muži minis TRLB -
-
-
27 -
24

51
Zicho Adam muži minis TRLB -
-
-
30 -
-

30
Sobik Bartosz
muži
minis
TRLB
-
-
-
-
30
-

30

Czarnecki Maciej
muži
minis
TRLB
-
-
-
-
27
-

27

     
Čubová Barbora ženy minis TRLB -
30 27 -
-
30

87
Kotianová Lenka ženy minis TRLB -
-
-
30 -
-

30
Návratilová Ema ženy minis TRLB -
27 -
-
-
-

27
     
Skácel Juraj muži deti TRLB 24 30 30 -
30
-

114 1
Šutý Matej muži deti TRLB 30 -
-
-
-
-

30 2
Kobal Jakub muži deti TRLB 27 -
-
-
-
-

27 3
   
Cáder Frederik muži kadet TRLB -
30 -
-
27
-

57 1
Olšovský Radoslav muži
kadet
TRLB
-
27
-
-
30
-

57
2
Cibulka Matej muži kadet TRLB 30 -
-
-
-
-

30 3
Novotny Andrej muži kadet TRLB -
24 -
-
-
-

24
       
Žák Timotej
muži junior TRLB -
-
24 30
30
30

114 1
Ďugel Pavol
muži junior TRLB -
-
30 24
27
-

81 2
Skupeň Jakub muži junior TRLB -
-
27 27 -
27

81 3
Králik Boris muži junior TRLB -
-
-
-
-
24

24

Bisoková Kazimiera ženy   TRLB -
30 30 30 30
-

120 1
Balážová Michaela ženy   TRLB 30 27 -
-
-
-

57 2
Kitterová Maruška ženy   TRLB -
-
27 27 -
-

54 3
Twardowská  Emilia
ženy

TRLB
-
-
-
-
27
-

27

       
Bernát Peter  muži veterán TRLB -
-
-
30 -
-

30
       
Pierkaczyk Judwiga ženy veter. TRLB 30 -
-
-
30
-

60
Magyaricz Hanka ženy veter. TRLB -
-
30 -
-
-

30
       
Bisok Adam muži   TRLB 30 30 30 27 30
-

120 1
Novák Ján muži   TRLB 27 27 27 30 -
30

114 2
Grác štefan muži   TRLB 18 15 21 21 15
24

84 3
Zicho Štefan st. muži   TRLB -
18 15 18 21
-

72
Hlásnik Pavol muži

TRLB
21
12
-
-
9
18

60

Gurin Jaroslav muži   TRLB -
21 18 -
-
21

60
Kabatiar Lubomir muži   TRLB -
-
24 15 -
-

39
Pobijak Miroslav muži   TRLB -
-
-
6 6
27

39
Sadecký Igor muži   TRLB -
-
12 24 -
-

36
Patka Jozef muži   TRLB    -
24 6 -
-
-

30
Bisok Andrej muži   TRLB 24 -
-
-
-
-

24
Stempski Rafael
muži

TRLB
-
-
-
-
24
-

24

Hromník Stanislav muži   TRLB

9 12 -
-

21
Kiser Piotr
muži

TRLB
-
-
-
-
18
-

18

Návratil Vít muži   TRLB 15 -
-
-
-
-

15
Štefka Michal muži   TRLB -
-
3 9 -
-

12
Grzybowsky Pavel muži   TRLB 12 -
-
-
-
-

12
Mieszczak Marcin
muži

TRLB
-
-
-
-
3
-

3


Výsledky Štefanský pretek: 26.-27.12.2012.

Priezvisko Meno
Kategória Trieda 11 10 8 5 0 SPOLU Poradie
 
Školnik Milan
MUZI   BB 0 6 13 9 0 209 1
Papp Jan
MUZI   BB 4 4 10 8 2 204 2
   
                   
Hromádko Marek
MUZI   HU 4 12 11 1 0 257 1
Baránek Marián
MUZI   HU 3 7 15 3 0 238 2
   
                   
Urminsky Jan
MUŽI VETERÁN HU 1 5 12 8 2 197 1
   
                   
DADI Darázs Ladislav
MUZI   PBHB 0 5 14 9 0 207 1
Dovrtel Luboš
MUZI   PBHB 1 4 11 12 0 199 2
Rys Ján
MUZI   PBHB 0 4 14 6 4 182 3
Juris Luboš
MUŽI   PBHB 1 1 8 13 5 150  
Martinek Peter
MUŽI   PBHB 0 1 4 15 8 117  
Skácel Róbert
MUZI   PBHB 0 0 5 14 9 110  
   
                   
Pobijak Marek
MUŽI MINIS TRLB 1 0 1 15 11 94 1
   
                   
Skácel Juraj
MUŽI DETI TRLB 2 0 10 14 2 172 1
   
                   
Ďugel Pavol
MUŽI JUNIOR TRLB 0 2 3 15 8 119 1
Skupeň Jakub
MUŽI JUNIOR TRLB 0 4 3 10 11 114 2
Žak Timotej
MUŽI JUNIOR TRLB 1 2 2 13 10 112 3
   
                   
Bisok Adam
MUZI   TRLB 2 5 15 6 0 222 1
Novák Ján
MUZI   TRLB 2 7 8 10 1 206 2
Kabatiar Lubomir
MUZI   TRLB 4 3 8 12 1 198 3
Grác Štefan
MUŽI   TRLB 1 4 10 9 4 176  
Gurin Jaroslav
MUZI   TRLB 2 2 7 13 4 163  
Zicho st. Štefan
MUZI   TRLB 1 0 9 14 4 153  
Sádecký  Igor
MUŽI   TRLB 2 0 7 14 5 148  
Hromník Miroslav
MUŽI   TRLB 0 2 5 17 4 145  
Patka  Jozef
MUŽI   TRLB 0 1 7 14 6 136  
Štefka Michal
MUŽI   TRLB 1 1 5 13 8 126  
Pobijak Miroslav
MUŽI   TRLB 0 1 1 14 12 88  
Múčka Jaroslav
MUZI   TRLB 0 1 3 9 15 79  
   
                   
Braso Pavel
MUŽI VETERÁN TRRB 1 8 11 8 0 219 1
Stanga Miroslav
MUŽI VETERÁN TRRB 2 6 12 8 0 218 2
Piroha Ladislav
MUŽI VETERÁN TRRB 1 1 10 14 2 171 3
Jaroš Jozef
MUŽI VETERÁN TRRB 1 3 8 13 3 170  
   
                   
Hliník Šimon
MUŽI MINIS TRRB 0 3 1 20 4 138 1
   
                   
Marcinka Miroslav
MUZI   TRRB 3 7 13 5 0 232 1
Habrun Miroslav
MUZI   TRRB 4 9 7 8 0 230 2
Čuba Ludek
MUZI   TRRB 5 3 14 6 0 227 3
Jarina Andrej
MUZI   TRRB 2 6 12 8 0 218  
Magyarics Pavol
MUZI   TRRB 1 11 6 9 1 214  
Binder Dušan
MUZI   TRRB 3 3 11 11 0 206  
Rerko Pavel
MUZI   TRRB 2 3 14 8 1 204  
Hanes Roman
MUZI   TRRB 2 2 13 10 1 196  
Paskuliak Robert
MUZI   TRRB 3 2 7 14 2 179  
Briatka Michal
MUZI   TRRB 0 3 11 12 2 178  
Žak Jozef
MUZI   TRLB 2 1 9 14 2 174  
Chovanec Michal
MUZI   TRRB 0 4 10 10 4 170  
Habrun Jaroslav
MUZI   TRRB 3 3 6 11 5 166  
Laffers Richard
MUZI   TRRB 2 2 4 15 5 149  
   
                   
Kotianová Lenka
ŽENY MINIS TRLB 1 2 2 18 5 137 1
Čubová Barbora
ŽENY MINIS TRLB 0 2 6 11 9 123 2
   
                   
Bisok Kasia
ZENY   TRLB 0 1 4 17 6 127 1
Kitterová Maruška
ŽENY   TRLB 0 0 2 16 10 96 2
   
                   
Magyarics Hanna
ŽENY SENIOR TRLB 0 0 3 9 16 69 1
   
                   
Čubova Sára
ŽENY MINIS TRRB 1 1 2 17 7 122 1
   
                   
Binderová Tatiana
ZENY   TRRB 0 3 13 10 2 184 1
Kollarova Barbora
ZENY   TRRB 2 2 8 14 2 176 2
Magyaricsová-Darász Mária
ZENY   TRRB 0 4 14 3 7 167 3
Navrátilová Radka
ZENY   TRRB 0 2 10 10 6 150  


Výsledky "Memoriál Jožka Ďugela ml."


VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  MEMORIÁL JOŽKA ĎUGELA ML. 27. - 28.10.2012 - deň prvý  Priezvisko Meno Č. Lic. Kategória Trieda 11 10 8 5 0 SPOLU PORADIE
                           
  Školník Milan  svk  MUZI  VETERÁN BB  4 3 5 13 3 179 1
                           
  Korejs Jaroslav  CZE  MUZI  VETERÁN CU  2 6 11 7 2 205 1
                           
  Kubiš Pavol  SVK 0329  MUZI    HU  4 1 10 13 0 199 1
  Koreň Juraj Radix  SVK  MUZI    HU  3 5 9 8 3 195 2
                           
  Zuber Kamil  PL  MUZI  KADET PBHB  1 1 2 15 9 112 1
  Walkowski  Mikołaj  PL  MUZI  KADET PBHB  0 0 5 10 13 90 2
  Miliński  Adam  PL  MUZI  KADET PBHB  0 0 0 16 12 80 3
  Zubek Dominik  PL  MUZI  KADET PBHB  0 0 0 14 14 70  
  Gawlas Patryk  PL  MUZI  KADET PBHB  0 0 0 9 19 45  
                           
  Gnielka Dawid  PL  MUZI  JUNIOR PBHB  0 0 4 10 14 82 1
                           
  Ekkert Rastislav  SVK0359  MUZI    PBHB  1 4 9 9 5 168 1
  Darázs Ladislav DADI  SVK0476  MUZI    PBHB  0 2 10 13 3 165 2
  Boroński  Tadeusz  PL  MUZI    PBHB  0 0 4 12 12 92 3
  Rekliński  Kazimierz  PL  MUZI    PBHB  1 1 2 9 15 82  
  Stašák Ivan  svk  MUZI    PBHB  1 2 0 10 15 81  
  Skácel Robert  svk  MUZI    PBHB  0 0 2 8 18 56  
                           
  Kordala Viktor PL MUŽI MINI TRLB 1 2 5 13 7 136 1
  Gnielka Maciej  PL  MUZI  MINI TRLB  0 2 8 10 8 134 2
  Forner Frederik  svk  MUZI  MINI TRLB  0 0 4 17 7 117 3
  Kaminski Longin  PL  MUZI  MINI TRLB  0 1 6 11 10 113  
  Gleńsk  Mateusz  PL  MUZI  MINI TRLB  1 0 5 11 11 106  
  Baláž Samuel SVK MUŽI MINI TRLB 2 0 1 9 16 75  
  Skácel Jakub  SVK  MUZI  MINI TRLB  0 0 2 9 17 61  
                           
  Cibulka Matej  svk  MUZI  KADET TRLB  0 2 1 17 8 113 1
  Rafajdus Jakub  SVK  MUZI  KADET TRLB  2 1 2 8 15 88 2
  Michalec Patryk  PL  MUZI  KADET TRLB  0 0 3 6 19 54 3
  Skácel Juraj  svk  MUZI  KADET TRLB  0 0 0 7 21 35  
                           
  Žák Timotej  svk  MUZI  JUNIOR TRLB  0 1 2 15 10 101 1
  Ďugel Pavol  svk  MUZI  JUNIOR TRLB  0 0 1 13 14 73 2
  Paľo Boris SVK MUŽI JUNIOR TRLB 1 0 0 11 16 66 3
                           
  Krupa Robert  PL  MUZI  DETI TRLB  2 5 9 9 3 189 1
  Gleńsk  Wojciech  PL  MUZI  DETI TRLB  1 2 8 14 3 165 2
  Šutý Matej  svk  MUZI  DETI TRLB  0 1 12 8 7 146 3
                           
  Bisok Adam  PL0004  MUZI    TRLB  0 3 13 9 3 179 1
  Bugáň Ján  svk  MUZI    TRLB  0 1 7 17 3 151 2
  Bugár Mário  SVK0334  MUZI    TRLB  2 2 6 10 8 140 3
  Novák Jan  CZE0836  MUZI    TRLB  1 1 6 14 6 139  
  Zicho st. Štefan SVK MUŽI   TRLB 1 1 4 13 9 118  
  Twardoch Damian  PL  MUZI    TRLB  1 1 4 13 9 118  
  Gráč Štefan SVK MUŽI   TRLB 0 4 2 11 11 111  
  Patka Jozef SVK MUŽI   TRLB 0 2 5 10 11 110  
  Paľo Bohumil  SVK 508  MUZI    TRLB  0 0 4 12 12 92  
  Gurín Jaroslav SVK MUŽI   TRLB 0 2 2 9 15 81  
  Furbach Filip SVK MUŽI   TRLB 0 0 1 12 15 68  
                           
  Gřunděl Miroslav  SVK0305  MUZI  VETERÁN TRRB  3 11 3 5 6 192 1
  Braso Pavel  SVK0389  MUZI  VETERÁN TRRB  2 3 8 6 9 146 2
  Kocourek Bohumil  SVK 0379  MUZI  VETERÁN TRRB  0 0 9 13 6 137 3
  Piroha Ladislav SVK MUŽI VETERÁN TRRB 0 1 5 8 14 90  
                           
  Navrátil Václav  CZE  MUZI  MINI TRRB  3 1 3 16 5 147 1
                           
  Walkowski  Przemysław  PL  MUZI    TRRB  4 5 8 10 1 208 1
  Binder Dušan  SVK 0269  MUZI    TRRB  2 5 7 12 2 188 2
  Magyarics Pavol  SVK 0328  MUZI    TRRB  2 1 11 11 3 175 3
  Pašek Marián  SVK0523  MUZI    TRRB  3 4 3 13 5 162  
  Habrun Miroslav  SVK  MUZI    TRRB  2 1 10 7 8 147  
  Číž Juraj  SVK0436  MUZI    TRRB  3 0 6 12 7 141  
  Chodkowski Artur  PL0035  MUZI    TRRB  0 1 8 11 8 129  
  Habrun Jaroslav  SVK  MUZI    TRRB  1 3 2 10 12 107  
  Čuba Ludvík  CZE 0056  MUZI    TRRB  0 0 5 12 11 100  
  Federla Štefan  SVK  MUZI    TRRB  0 1 2 8 17 66  
                           
  Walkowska Monika  PL  ZENY    PBHB  0 0 2 10 16 66 1
  Švecová Svetlava SVK ŽENY   PBHB 0 0 0 5 23 25 2
                           
  John Wioletta  PL  ZENY  KADET TRLB  0 0 1 13 14 73 1
  Winnicka Agata  PL  ZENY  KADET TRLB  0 0 0 5 23 25 2
                           
  Krupa Julia  PL  ZENY  MINI TRLB  0 0 7 8 13 96 1
                           
  Darázs Mária Merida  SVK0497  ZENY    TRLB  1 0 5 11 11 106 1
  Paľová Darina  SVK 509  ZENY    TRLB  0 1 2 11 14 81 2
  Staňová Anna SVK ŽENY   TRLB 0 0 0 8 20 40 3
  Piekarczyk Jadwiga  PL  ZENY    TRLB  0 0 1 6 21 38  
  Bisok Kazimiera  PL  ZENY    TRLB  0 0 0 6 22 30  
  Boronska Anna PL ŽENY   TRLB 0 0 0 1 27 5  
                           
  Chodkowska  Kasia  PL0036  ZENY  MINI TRRB  0 0 2 11 15 71 1
                           
  Binderová Tatiana  SVK0307  ZENY    TRRB  1 2 8 8 9 135 1
  Gřundělova  Petra  SVK0460  ZENY    TRRB  1 1 6 12 8 129 2
  Kubišová Danka  SVKo330  ZENY    TRRB  1 1 5 13 8 126 3
  Brasová Iveta  SVK0390  ZENY    TRRB  0 1 3 15 9 109  
  Čížová Lucia  svk0385  ZENY    TRRB  1 2 3 8 14 95  
  Navrátilová Radka  CZE  ZENY    TRRB  0 0 4 9 15 77  
  Mičová Martina  svk ZENY    TRRB  0 1 3 5 19 59  
  Chodkowska  Magdalena Błaż  PL0036  ZENY    TRRB  0 0 1 7 20 43  
  Vlasatá Lucia SVK ŽENY   TRRB 0 0 1 4 23 28  VÝSLEDKOVÁ  LISTINA  MEMORIÁL JOŽKA ĎUGELA ML. 27. - 28.10.2012 - deň druhý  Priezvisko Meno Č. Lic. Kategória Trieda 11 10 8 5 0 SPOLU PORADIE
                           
  Marcinus Mário   MUŽI   BB 0 1 4 13 10 107 1
                           
  Korejs Jaroslav  CZE  MUZI  VETERÁN CU  3 3 11 9 2 196 1
                           
  Veselý Pavol   MUŽI   HU 1 9 9 9 0 218 1
  Kubiš Pavol  SVK 0329  MUZI    HU  2 4 11 11 0 205 2
  Veselý Luboš   MUŽI   HU 2 4 12 8 2 198 3
  Koreň Juraj Radix  SVK  MUZI    HU  0 5 10 12 1 190  
  Svitek  Jaroslav SVK MUŽI   HU 0 3 13 9 3 179  
                           
  Zuber Kamil  PL  MUZI  KADET PBHB  1 3 4 12 8 133 1
  Walkowski  Mikołaj  PL  MUZI  KADET PBHB  0 0 4 14 10 102 2
  Zubek Dominik  PL  MUZI  KADET PBHB  0 1 7 7 13 101 3
  Miliński  Adam  PL  MUZI  KADET PBHB  0 0 3 11 14 79  
  Gawlas Patryk  PL  MUZI  KADET PBHB  0 0 3 9 16 69  
                           
  Gnielka Dawid  PL  MUZI  JUNIOR PBHB  0 3 3 10 12 104 1
                           
  Ekkert Rastislav  SVK0359  MUZI    PBHB  1 2 12 8 5 167 1
  Rys Ján   MUŽI   PBHB 3 2 8 9 6 162 2
  Dovrtel Luboš   MUŽI   PBHB 0 2 7 16 3 156 3
  Darázs Ladislav DADI  SVK0476  MUZI    PBHB  0 1 9 13 5 147  
  Boroński  Tadeusz  PL  MUZI    PBHB  0 1 7 10 10 116  
  Sadecký Igor   MUŽI   PBHB 0 2 2 12 12 96  
  Skácel Robert  svk  MUZI    PBHB  1 0 3 12 12 95  
  Tomašovič Jozef   MUŽI   PBHB 1 0 1 13 13 84  
  Rekliński  Kazimierz  PL  MUZI    PBHB  0 1 1 11 15 73  
  Stašák Ivan  svk  MUZI    PBHB  0 2 2 7 17 71  
                           
  Twardoch Damian  PL  MUZI  VETERÁN TRLB  0 0 4 16 8 112 1
                           
  Gnielka Maciej  PL  MUZI  MINI TRLB  1 1 4 18 4 143 1
  Kordala VWktor PL MUŽI MINI TRLB 1 1 3 16 7 125 2
  Kaminski Longin  PL  MUZI  MINI TRLB  1 1 1 14 11 99 3
  Gleńsk  Mateusz  PL  MUZI  MINI TRLB  1 0 4 10 13 93  
  Skácel Jakub  SVK  MUZI  MINI TRLB  0 1 2 13 12 91  
                           
  Cibulka Matej  svk  MUZI  KADET TRLB  0 4 4 10 10 122 1
  Michalec Patryk  PL  MUZI  KADET TRLB  0 0 0 9 19 45 2
  Skácel Juraj  svk  MUZI  KADET TRLB  0 0 0 6 22 30 3
                           
  Žák Timotej  svk  MUZI  JUNIOR TRLB  1 2